Facebook Youtube

Podsumowanie naszych działań w 2012 r.

Drodzy Sąsiedzi! Minął już drugi rok od wyborów samorządowych, w których Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, dzięki Waszemu zaufaniu uzyskało mandat w Radzie Dzielnicy Włochy. Jesteśmy organizacją pozarządową i uważamy, że naszym obowiązkiem wobec mieszkańców jest regularne raportowanie o efektach naszej pracy na forum samorządu. Dlatego prezentujemy Wam podsumowanie naszych działań za 2012 rok.

Rewitalizacja otoczenia stacji PKP Włochy

  • W lutym i marcu 2012 roku zwróciliśmy się do Prezydent m.st. Warszawy o nieodpłatne przejęcie od PKP gruntu wokół włochowskiego dworca z przeznaczeniem na reprezentacyjną przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom. Realizacja tego wniosku możliwa jest w związku z gotowością PKP nieodpłatnego oddawania terenów przydworcowych samorządom lokalnym. Sprawa jest w toku.
  • Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, w ramach której studenci przygotowali dwie koncepcje zagospodarowania terenu wokół dworca PKP Włochy. Współpracy towarzyszyła organizacja przez nas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Włoch w marcu i w maju 2012 roku.
  • W czerwcu 2012 roku podjęliśmy interwencję w PKP PLK w sprawie pomalowania na kanarkowy kolor przejścia podziemnego przy dworcu. Na zorganizowanym przez nas spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami PKP PLK zaapelowaliśmy o pełną rewitalizację przejścia, zgodną z duchem przedwojennej architektury tego miejsca.
  • W czerwcu złożyliśmy także uwagi do planu miejscowego tzw. Tynkarska m.in. o zmianę przeznaczenia terenu dworcowego – z handlowo-biurowego na przestrzeń publiczną z zielenią, anną i małą architekturą. Projektanci nie zmienili w całości przeznaczenia, ale oprócz wielofunkcyjnego budynku dopuścili wprowadzenie zieleni, anny oraz inwestycji celu publicznego. Zatem wciąż jest szansa aby plac był miejscem reprezentacyjnym Miasta Ogrodu Włochy.

Walka z chaosem przestrzennym

  • W maju zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców z planistami sporządzającymi plan miejscowy „Tynkarska” obejmujący m.in. ulice Łamana, Sklepowa, Solipska, Fasolowa, Nowolazurowa. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 mieszkańców Włoch, którzy w ten sposób mogli lepiej przygotować swoje uwagi do planu.
  • Sami także złożyliśmy uwagi do planu „Tynkarska” wnioskując m.in.: o rezygnację z nowo projektowanych ulic i o wykreślenie możliwości zabudowy w granicy działki. W wyniku rozpatrzenia uwag złożonych przez mieszkańców, zlikwidowano większość zapisów o bulwersującej mieszkańców lokalizacji nowych i otwieraniu prywatnych dróg na tym terenie .

Dzielnica przyjazna rowerom

  • Dzięki naszej zeszłorocznej interwencji w Zarządzie Dróg Miejskich, w tym roku na ul. Dźwigowej wytyczona została ścieżka rowerowa.
  • W sierpniu złożyliśmy wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego o włączenie Włoch do systemu rowerów miejskich Veturilo. W sprawę zaangażowały się także władze dzielnicy. Mamy informację że Włochy zostaną objęte tym systemem już w 2013 r.
  • We wrześniu złożyliśmy wniosek do władz dzielnicy o ustawienie we wskazanych przez mieszkańców miejscach stojaków rowerowych, które usprawnią poruszanie się rowerami prywatnymi, np. przy poczcie czy kościele. Na razie wniosek pozostaje bezskuteczny.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego Stowarzyszenia. Wspólnie możemy działać na rzecz przywrócenia dawnego blasku Miasta Ogrodu Włochy! Jeśli chcecie do nas dołączyć piszcie na wlochy@wlochy.org.pl.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy .

Przewiń do góry