Władze Warszawy lekceważą mieszkańców ws. parku na końcu ul. ks. J. Chrościckiego

Prezydent Warszawy oraz jego zastępcy wbrew głosom setek mieszkańców Włoch wciąż planują zabudować działkę na końcu ul. ks. J. Chrościckiego blokami wielorodzinnymi. We wrześniu 2023 r. złożyliśmy do władz Warszawy blisko 1200 podpisów mieszkańców pod wnioskiem o zmianę przeznaczenia działki z zabudowy wielorodzinnej na park. Niestety władze Warszawy oraz Biuro Architektury pozostają głuche na nasze prośby.

Od wielu miesięcy prowadzimy z władzami Warszawy oraz Biurem Architektury m.st. Warszawy bezproduktywną wymianę korespondencji (ostatnie pismo z odpowiedzią otrzymaliśmy 07.03.2024) , w której urzędnicy warszawskiego ratusza, mimo wcześniejszych obietnic, unikają jakiejkolwiek deklaracji dot. zmiany przeznaczenia działki na tereny zielone. Przekonują, że choć na działce powstaną bloki, to 60% terenu pozostanie powierzchnią biologicznie czynną, ignorując fakt, że mieszkańcy od wielu lat nie wnioskują w tym miejscu o przyblokowy skwer, ale o prawdziwy park na całej działce. W praktyce terenu zielonego byłoby prawdopodobnie mniej niż 60%, a wiele rosnących tam obecnie drzew musiałoby zostać wyciętych.

Warszawscy urzędnicy zrzucają jednocześnie odpowiedzialność za zagospodarowanie tego terenu zielenią na władze dzielnicy, sugerując, że dzielnica powinna już teraz zaplanować inwestycje, choć wiadomo, że władze Włoch nie mogą zainwestować znaczących środków w teren, który później musiałby zostać rozkopany pod budowę bloków i takie jest też oficjalne stanowisko Urzędu Dzielnicy Włochy.

Należy podkreślić, że mieszkańcy podejmują starania o budowę parku w tym miejscu już szósty rok! To w 2018 roku po raz pierwszy złożona została petycja mieszkańców wzywająca do utworzenia na Polach Karolińskich terenów zielonych, niestety od tego czasu w sprawie nie ruszyło się w zasadzie nic, choć inicjatywę popierają władze dzielnicy, radni, organizacje pozarządowe, rodzice z okolicznych szkół, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i setki mieszkańców Włoch.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prawie 1200 podpisów pod petycją ws. Parku na Polach Karolińskich

Ponadto mimo licznych próśb, wyrażonych w naszych różnych pismach (ostatnie z dnia 12.02.2024 r.), zarówno władze Warszawy, jak i urzędnicy Biura Architektury zignorowali nasze zaproszenie do organizacji spotkania z mieszkańcami we Włochach w tej sprawie. Z przykrością stwierdzamy, że deklaracje o dialogu z mieszkańcami pozostają pustym hasłem, w przypadku gdy sprawa jest dla ratusza niewygodna. Stanowisko władz m.st. Warszawy ws. parku na końcu ul. ks. Chrościckiego oceniamy jako lekceważące wobec mieszkańców Włoch i całkowicie sprzeczne z ideą samorządu, który powinien wsłuchiwać się w głos lokalnej społeczności, a nie działać wbrew jej postulatom.

Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy

oraz

Magdalena Tomczak – koordynatorka zbiórki podpisów pod wnioskiem ws. parku na Polach Karolińskich 

Przewiń do góry