Zabytkowy rozkład jazdy przy włochowskiej stacji wciąż bez gabloty

PKP PLK zamknęły bez wyłonienia wykonawcy kolejny już przetarg na budowę gabloty, w której ma zostać umieszczony zabytkowy rozkład jazdy z przejścia pod naszą włochowską stacją.

Do tej pory spółka zorganizowała trzy postępowania przetargowe na prace konserwatorskie przy rozkładzie oraz wykonanie gabloty eksponującej:
– pierwsze postępowanie – ogłoszone 29.04.2021 r.,
– drugie postępowanie – ogłoszone 18.05.2021 r., oraz
– trzecie postępowanie – ogłoszone 09.07.2021 r.
Niestety w żadnym z nich nie złożono ani jednej oferty. Dlatego PKP PLK modyfikują obecnie warunki zamówienia, tak by ułatwić zadanie przyszłemu wykonawcy i planują wkrótce ogłosić kolejne postępowanie.

Zabytkowy rozkład jazdy został odkryty przy okazji prac remontowych rozpoczętych w 2014 roku. Nasze Stowarzyszenie od początku zabiegało o jego zachowanie, kierując liczne pisma i wnioski zarówno do PKP PLK, jak i Stołecznego Konserwatora Zabytków.   

Pod koniec 2017 roku rozkład został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego, dzięki czemu ma zapewnioną dodatkową ochronę prawną i konserwatorską. W 2018 roku rozkład został wydobyty na powierzchnię, a mieszkańcy otrzymali deklarację jego estetycznego wyeksponowania w specjalnej gablocie.  Warto podkreślić, że obecny zarząd dzielnicy zobowiązał się przejąć koszty utrzymania gabloty po jej postawieniu przez PKP PLK.

Przewiń do góry