Zaproszenie radnej do składania uwag do statutu dzielnicy Włochy

Przyszły wakacje, więc jak to często w Warszawie bywa, dzieją się sprawy ważne. Na lipcowej sesji Rada Warszawy skierowała do konsultacji dzielnicowych projekty zmian statutów. Statut to fundamentalny dokument regulujący zasady pracy organów dzielnicy, czyli rady i zarządu dzielnicy, a także zasady gospodarki finansowej dzielnicy i praw mieszkańców w relacjach z tymi organami. Określa sposób kontroli działalności organów dzielnicy, w tym zasady kontroli pracy zarządu dzielnicy przez radę.

Statut określa sposób prowadzenia sesji i komisji, kompetencje osób odpowiedzialnych za organizację pracy rady i komisji merytorycznych, uprawnienia i obowiązki radnych.

Ponieważ samorząd to mieszkańcy, więc radna Jolanta Piecuch przedstawia statut dzielnicy z projektem tych zmian do zaopiniowania przez mieszkańców i zaprasza do dyskusji, zgłaszania przez mieszkańców wniosków i opinii na adres: jolanta.piecuch@wlochy.org.pl do dnia 3 sierpnia 2014. Dla zainteresowanych mieszkańców chętnie zorganizuje spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, tak aby 4 sierpnia mogła na posiedzeniu komisji statutowej przedstawić stanowisko mieszkańców.

Przewiń do góry