Facebook Youtube

Ponad 200 interwencji Straży Miejskiej we Włochach dotyczących spalania odpadów

Od stycznia do połowy grudnia 2016 roku Straż Miejska podjęła we Włochach 244 interwencje dotyczące spalania szkodliwych odpadów. Jednak aż 147 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych przez patrole.

Gdy widzimy, że ktoś w naszym otoczeniu spala szkodliwe odpady powinniśmy reagować i zgłaszać takie praktyki na Straż Miejską. W końcu zanieczyszczone powietrze truje nas wszystkich, a efekty takiego spalania widzimy w postaci rekordowego smogu utrzymującego się w polskich miastach od kilku dni. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają statystyki interwencji ws. spalania odpadów we Włochach i jeszcze w grudniu wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do Straży Miejskiej. Z przesłanych nam statystyk wynika, że znakomita większość interwencji w naszej dzielnicy, bo 148 z 244 dotyczyła kontroli spalania odpadów w piecach domowych, 65 spalania śmieci i odpadów, 25 spalania śmieci poza spalarnią, a 6 spalania liści. Jednak aż ponad 50% zgłoszeń nie zostało potwierdzonych przez patrole. Mobilne laboratoria na kołach Od grudnia 2016 r. skuteczność w wykrywaniu trującego spalania powinna być większa, bo do Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej trafiło pięć specjalistycznych pojazdów wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Tzw. mobilne laboratoria pomogą monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza i wykrywać miejsca, w których mieszkańcy spalają szkodliwe odpady. Wskazanie podczas 10-minutowego pomiaru stężenia zawartości pyłów powyżej 200 mg/m3 będzie sygnałem, że zabudowania znajdujące się w najbliższej okolicy, niezwłocznie należy objąć wzmożonym nadzorem i podjąć na tym terenie działania kontrolne. Tego typu pomiary mają być również prowadzone na terenie Włoch. Zapytaliśmy na jakich zasadach możemy korzystać z mobilnych laboratoriów w naszej dzielnicy i czy możemy mieć dostęp do wyników pomiarów, jednak w otrzymanej odpowiedzi od Straży Miejskiej możemy przeczytać, że w tej kwestii trwają jeszcze ustalenia.
Co robi miasto w sprawie poprawy jakości powietrza w Warszawie?  Niedawno Urząd Miasta uruchomił program dofinansowania do wymiany pieców. Warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na: 1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. 2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski można składać od 12 stycznia 2017 r. Więcej informacji o dofinansowaniu wymiany pieców można znaleźć tutaj Ponadto wkrótce Politechnika Warszawska ma udostępnić mieszkańcom tzw. Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki niemu na bieżąco będzie można śledzić aktualną jakość powietrza w stolicy. dofinansowanie_wymiana_piecow_2017_500.jpg Co może zrobić dzielnica? Choć wiele działań w obszarze ochrony powietrza leży w kompetencjach miasta, władz sejmiku czy rządu, istnieje szereg działań wspomagających, które mogą podjąć także władze dzielnicy. Dlatego w lutym 2016 roku zwróciliśmy się do władz dzielnicy z ośmioma postulatami na rzecz poprawy jakości powietrza we Włochach. Zawnioskowaliśmy m.in. o wymianę starych pieców w lokalach zarządzanych przez ZGN, przygotowanie informacji dla mieszkańców dotyczących programów dofinansowania wymiany starych pieców czy instalację na terenie Włoch stacji pomiarowej z tablicą świetlną informującą mieszkańców o aktualnym stężeniu zanieczyszczeń w dzielnicy. Więcej informacji o naszych postulatach można znależć tutaj. Obecnie czekamy na odpowiedź dzielnicy, jaki jest aktualny stan realizacji naszych wniosków.

Przewiń do góry